Thursday, March 6, 2008

'n klinklare en versoenende rol vir Afrikaans

In sy gereelde rubriek in die Afrikaanse dagblaaie, kyk die prof. Danny Titus na die Reitz kwessie. Hy verwys onder die titel, 'n Keuse vir 'n burgerlike samelewing', na verskeie meningsvormers se reaksie en voer aan dat dit juis burgerlike samelewing en sy strukture is, wat 'n sleutel rol te speel het. Die Afrikaanse taal en kultuur kan, volgens Titus kan 'n 'klinklare en versoenende' bydrae maak in die huidige oop en robuuste gesprek rondom die hantering van vaardighede vir die hantering van 'diversiteit binne die nie-rassige Suid-Afrika.

No comments: