Friday, March 7, 2008

Maskerades op Loftus

Baie dankie aan Andries Cornelius, vir die waagmoed 'to break the ranks' oor die tipe van rassisme wat verdra word, op Loftus, om die braaivleisvuur ens. Sy vraag, Wat doen ons as ouers om nog Reitz voorvalle te keer? het betrekking.

Die afsku teenoor die Reitz-4, moet onverdund gehandhaaf word en die veldtog van Vryheidsfront en ander regse groepe moet gestuit word. Dit is een van die mees fascinating, maar teenstrydige aspekte van ons grondwet, dat rassisme nog steeds polities verkondig kan word, agter die skanse van self-beskikking, kultuur, taal en so wragtag, Christelikheid. As Christen, skok dit my telkens wanneer die tipes organisasies aanspraak maak op hul Christelikheid. Miskien het Sakkie Spangenberg to 'n punt beet, en is dit 'n Gordiaanse knoop wat dieper besinning vra. Ek wil my egter beperk tot Andries se mening. Inderdaad, soos vele kere hier genoem, die Reitz-4 se grootste sonde is die elfde gebod, 'though shall not get caught'. Nel van Swartruggens wat trots teruggekom van sy 'oorlog' en homself as held in sy gemeenskap verklaar, ontdek hy word deur sy mense as 'siek' verklaar. Hulle is almal uitgevang en word nou (miskien tereg)in die publiek as die sondebok in die woestyn gejaag. Maar wat van die wat 'agter die skerms' hierdie omgewing skep, wat polities kapitaliseer uit die angst, en onverwerkte 'histories'. Is dit bloot die kinders (jeug) wat 'siek' is ?

Die ervaring van Andries, op Loftus, het ek op Ellispark beleef tot groot vermaak van die omstanders. Ek was daar met my dogter, ook nege op daardie stadium. Ons is bruin en het die game van die CATS en Stormers gaan kyk. Ek het ook, soos Andries, daar en dan onderneem om haar nie weer aan die kru kultuur bloot te stel nie. Ek het dit beleef in die laat 80s toe ek en vriende naïwelik, op Coetzenburg, ons atletiekhelde wou gaan kyk het en deur hierdie 'slim' narre, onder groot gejuig van die omstanders, soos honde weggeja is. Dit kan mens nie vergeet nie. Daar was nie 'n staatsgeondersteunde polisie en wetgewing nie op die veld nie, die dinge gebeur egter met die goedkeuring van die reg(s) denkende intellektueles, wat in stilte saamsweer teen die 'ander', met die slim narre en die 'siekes' vanwie ons onself gerieflik kan distansieer, sou die optredes op die lappe kom. Andries, dit sal help as 'ouers en denkende wittes' begin om hierdie mense op hul plek sit en reg help. Waarom is 'Loftus en 'n aangeklamde groeppie' egter nie die regte plek nie ? Is dit nie juis nodig dat oral, in die persoonlike en publieke ruimtes ons meer as vuil kyke nodig het nie ? Inderdaad, ons moet ophou lag vir ons 'slim narre' en hande klap vir die 'Klipdrift en Coke' komedies; ons moet die grimering begin afkrap, want agter die masker van die nar, skuil menigmale 'n persoon in onsekerheid, aangejaag deur spoke uit die grafte van vergeteldheid; maar meer nog, en dis hoekom ons soms so magteloos voel, agter die maskerades op Loftus, Ellispark, Coetzenburg wreek die verlede homself nogsteeds op ons. Ek is daarom, anders as Andries, van mening dat hierdie ontmaskering ook moet kom deur wetgewing, deur die ontmaskering van die strukture wat ons as ouers lamlê, strukture in ons politiekery, in die media, in ons ekonomie. Kom ons werk saam, Andries om hierdie sttrukture te verander.

No comments: