Monday, February 25, 2008

Delft Symphony, die armstes moet die prys betaal in tente

Niemand kan ontken, die brandpunt rondom behuising is 'n komplekse saak. Die uitsprake van howe moet in die verband gerespekteer word en die rol van politici is menigmale meer van 'n probleem as 'n oplossing. En tog wonder mens of die dieper struggle werklikwaar aan die lig kom m.b.t. die gemors in Delft Symphony. Dit sal mens seker nooit weet nie.

Dit bly egter 'n skande in die Nuwe Suid Afrika, wanneer die mense wat desperaat soek na skuiling, veral in die lig van ons Minister van Finansies se aankondigings van 'n gesonde begrotingsoorskot, op straat of in tente woon. Vlugtelingskampe binne die nuwe Suid Africa, in Kaapstad. Dit terwyl Kaapstad beskou word as die mekka van toerisme in Suid-Afrika (en Afrika) en sekerlik besig is om hul vere reg te skud vir 2010. Die 'skoonmaak' van onsienlike 'squatter areas', is egter gewoonlik deel van die (ongepubliseerde) voorbereidings vir die wêreldskouspel, terwyl ons voortdurend herinner word aan die ekonomiese vooruitgang vir die gasheerland en -stede. Soortgelyke wêreld byeenkomste word gemeet aan die inkomstes en die skouspel van die 'beautiful game', maar die prys wat die armstes moet betaal deur nuwe 'forced removals' in die 'nuwe' Suid Afrika, word verswyg.

Kom ons gee 'n ander perspektief, uit die tent so to speak. Wanneer mense vir jare, geduldig op 'n waglys is, en geduldig hulle onderwerp aan burokratiese rondslomp en nog steeds en ten spyte daarvan, hulself beroep op die ('ons') demokraties verkose regering, maar dan skielik hoor iemand anders, wat nou die dag in die Kaap ingetrek het, staan voor in die ry, dan is daar moeilikheid. Wanneer die ontwikkelinge en voorbereidings van die Wereldbeker 2010, van hierdie mense verwag om, geduldig te wees, want, so hoor hulle, 'ons kom by julle uit', dan is daar iets wat besig is om te verrot in die moraliteit van die 'nuwe' Suid Afrika. Wanner nuwe stelsels, administrasie en nuwe vorms (in Engels nogal) konstant die doelpale skuif, dan is daar iets diepers aan die gang, 'n magspel waarbinne die armstes 'disposable nappies' word. Wanneer hierdie mense uiteindelik beland op die straat en in tente, soos vlugtelinge in hul eie land, dan is daar iets fout met die weegskale, veral Trevor Manuel, as daar van oorskotte te sprake is en die 'fundamentals' in plek is. Miskien moet ons eerder weer luister na wat Cosatu sê oor die surplusse, want in die 'nuwe' Suid Afrika skree dit ten hemele. Dit is 'n Suid Afrika waar sy eie arm mense, nogsteeds die prys moet betaal, in tente, terwyl die haar nuwe elite, by die Polokwane's, mekaar as comrade aanspreek en die hande gulsig vryf, vir die volgende Duitse vuurwa.

Miskien is dit dan geen wonder waarom die behuisingskwessie, soos dit manifesteer in Delft, so kompleks is nie. Die 'nuwe' Suid Afrika is kompleks.

No comments: