Wednesday, December 19, 2007

Zuma-hoop vir versoening en nuwe verhoudinge

Te midde van 'n ANC wat uitmekaar skeur, wonder mens onwillekeurig of Zuma die een sal wees wat versoening en nuwe verhoudings sal kan teweeg bring, in ons land. Sommige is van mening dat hyself die oorsaak is vir die verdeeltheid binne die ANC, ander voer egter aan dat die verdeeltheid dieper loop, op ideologiese gronde. Die kwessie rondom versoening en die rol van identiteite binne 'n oorkoepelende ( of integrerende) Suid Afrikaanse nasionale identiteit is 'crucial' aangesien dit die toetsteen is vir mense se waardigheid. JZ het nou al moeite gemaak on vir Steve Hofmeyer, die sanger en verskeie Afrikaner groepe te ontmoet. Vermoedelik is hulle instemming in sy agenda, vir hom belangrik in die skep van kohesie en versoening. Hyself is nie skaam om etnisiteit op sy bors te dra nie en meer as Thabo Mbeki, word hy gesien as toegangklik vir die gewone mense, 'n eienskap wat baie sien as die rede vir sy populariteit. Die uitdaging vir die versoening mag egter nie bloot gesien word in die persoonlikheid of charisma van een persoon nie, eerder in die beleid en die openbare debat rondom identiteit. Etnisiteit en kultuur is maar van die aspekte wat in ag geneem moet word in die debat rondom versoening. Dit gaan ook oor ekononomise bemagtiging en regstelling. Oor hierdie aspekte sal gepraat moet word ten einde die deur wyer oop te maak vir Suid Afrikaners, vanwaaruit uiteenlopende groepe tuiskom in hierdie land. As die Zuma-era hierdie gesprek aan die gang kan kry dan is daar hoop vir veroening en nuwe verhoudinge.

No comments: