Friday, December 21, 2007

Hoop uit Bridgeton, Oudshoorn

Oppad Kaaptoe luister mens mos al jou CD's lam...dan slaan jy oor na waar Radio 'opvang'. So tussen Colesburg en Hanover tel RSG plek-plek op en vertel Vaders Mosterd van 'n afrikaanse Rooms Katolieke gemeenskap, wat ingrypende werk doen te midde van 'gangsterism', HIV en armoede. Opgewonde beskryf hy hulself as 'seker die enigste Afrikaanse klooster in die wereld', wat katolieke materiaal vertaal in Afrikaans, in Bridgetown, Oudshoorn. Dis egter hier, in die ou bruin lokasie, waar 'n rommelhoop omskep word in 'n gemeenskap van hoop.

No comments: