Tuesday, November 20, 2007

Rapport se krisis loop dieper as anti-666-veldtog

Skielik skrik almal wakker oor die feit dat Rapport, dans na die musiek van 'n konserwatiewe Afrikaanse leserskring, maar ook hul corporatist bestuursbeleid, waar eenvoudig alles op die mark is. Volgende Tim was die Rapport se besluit bloot op kommersiële gronde. Die vraag is of die Rapport alleen is in hierdie hoek en of dit nie endemies is van die breer Afrikaanse malaise in die nuwe SA nie. Johan R (Glasoog) in die By skryf gereeld oor die 'gnossies', wat hulsef verdiep in hul ekonomiese opgang en nie 'n erg het aan die 'nuwe SA' nie. Emeritus professor in ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch, Sampie Terreblance loop deur onder die sms'e wanneer hy waag om te sê die koning is kaal. Uiteraard is die werklikhede deel van die klag teen die nuwe regering se ekonomiese beleid, naamlik dat dit essensieel inspeel in die saamvloei van die media netwerke, internet en die neo-liberale ekonomiese ideologie. Aan die een kant besef ons die opkomende mag van die nuwe informasie en kommunikasie tegnologie teenoor die gedrukte media, maar aan die ander kant expose dit die feit dat min verander het in terme van die magsbalans. Ekonomiese en kulturele mag skryf, Christi van de Westhuisen, verskans nog steeds wit mag. 'Net omdat die mees sigbare gestalte van wit mag-die Nasionale Party- daarmee heen is, beteken dit nie dat wit mag nie meer met ons is nie. Die opvallendse manifestasie is wit ekonomiese mag en bevoordeling' (Perspektief, 18 Nov 2007). Beteken dit nou dat die Rapport getransformeer is deur die kritiese gasskrywes soos Christi, (in Perspektief) of bruinmense soos Hein Willemse, Jakes Gerwel ens, uit te nooi? Nee, die feit dat gaste uitgenooi word om (by tye of self gereeld) in die sitkamer kom sit beteken nie dat hulle deel van die huishouding is en besluit oor hoe die huis ingerig moet of kan word nie. Wat ons met die tuin gaan maak en watter kos ons eet - laat staan maar die besluite oor wanneer ons gaan aanbou en hoe die begroting bestee word; dit word nie in die sitkamer, met gaste, bespreek nie. Wie eintlik nog die hardste praat wanneer hierdie besluite geneem word, is die dieper krisis van Rapport... en die oplossing het nie en lê nie in die aanstelling van nog 'n 'shockjock' nie.

No comments: