Friday, November 16, 2007

Kleinbaas Deon Maas afgedank by Rapport

Die Burger berig dat kleinbaas Maas na twee weke die trekpas gekry het by Rapport. Dit lyk asof die plan van Tim Du Plessis om die getalle kunsmatig te stoot, sleg gebackfire het en dat die Rapport wyd geboycott is weens Maas se kansvattery. 'n Response deur gv, het dit raak gevat, deur die Rapport strategie te tipeer as 'skoorskrywery', wat bekend is in die buiteland en, so is gehoop, die koerant se verkope sou opstoot. Tim, julle het egter (weereens !) die Suid Afrikaanse konteks verkeerd gelees. Die debatte oor die toekoms van Afrikaanse media, maar in die breë Afrikaanse taal moet rekening hou met die feit dat eerder die geloofwaardigheid van, maar ook bemagtiging deur Afrikaans ( vgl Christo van der Rheede se werk met die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans) relevant is-nie korttermyn foefies, wat mense vervreem, nie. Ja, maar Rapport se kernmark is miskien nog steeds 'n keiharde konserwatiewe Afrikaner, sou sommige beweer, n.a.v. die gebeure (dit lyk in elk geval na Maas se verweer). Dit gaan egter dieper; dit gaan eerder oor die vraag: hoe lyk 'n herdefinisie van die Afrikaanse media in die nuwe Suid Afrika en die toekoms ? Hoe posisioneer ons die Afikaanse media. Die keuse vir 'n neo-liberale 'doel (wins) heilig die middele' pad, waarin selfs die waardes van die gemeenskap waarbinne jy opereeer ook for sale is, teenoor die pad as sosiale gewete, waghond, die stem van stemloses, in 'n alles oorheersende ekonomiese empire lyk 'n fundamentele keuse te wees om te maak. Rapport het ontstaan binne die konteks van die Afrikanerdom se opstaan teen die Britse empire...dit was egter te eng en daarom sukkel Rapport egter nogsteeds om die feit dat derduisense afrikaanse Bruinmense ook die afrikaanse media weekliks lees, deeglik te verdiskonteer in terme van die beriggewing, maar ten diepste die etos en beleidsriging van die blad. G'n wonder dan dat die 'kleinbaas Maas'-sage nou (en vorentoe) so sleg op Rapport reflekteer.

3 comments:

gv said...

Maar ek verskil van jou op verskeie punte. Eerstens om so 'n 'skoorskrywer' te gebruik is 'n ou en na my mening 'n goeie tradisie wat nie beteken ander soort stemme, byvoorbeeld 'sosiale gewete' - stemme of waghond-stemme kan nie ook in dieselfde koerant wees nie. En hulle is daar - byvoorbeeld verskeie bruin en swart stemme - mense met 'n struggle geskiedenis skryf in Rapport. Mens sou kon argumenteer oor of hulle genoeg is, en of hulle die 'regte' keuses is om byvoorbeeld Bruin mense te verteenwoordig, maar dis 'n ander debat.
Die skoorskrywer se rol is om een en almal te beledig - maar hy moet dit regverdig doen deurdat almal moet kan deurloop - ook groepe wat nie politiek korrek is om te beledig nie, byvoorbeeld bruin en swart mense. As almal behoorlik deurloop leer mense naderhand om nie te kleinserig te wees nie. Hy moet ook snaaks/satiries skryf - hy moet wees soos die hofnar wat met die koning (wat die mag het om sy kop te laat afkap) die draak gesteek het.
Maas sou in elk geval meesal Afrikaners kwaad gemaak het - dis wat hy die beste doen, juis omdat hy glad nie 'n tipiese Afrikaner (of kleinbaas!) is nie, en trouens sy mes in het vir 'tipiese' Afrikaners. Sy opinies, net soos sy persona, is na my mening tipies Brits, maar ek is jammer dat hy afgedank is want Afrikaanse koerante is arm aan politieke satire.

Reggie Nel said...

Na my oordeel kan mens twee (2) vlakke onderskei: Eerstens deur bloot te werk met die inhoud van die betrokke rubriek en tweedens te vra wat die wenslikheid is/was van die tipe aanstelling en die bestuursstrategie daaragter. T.o.v laasgenoemde, die keuse vir Maas het klaarblyklik misluk( Rapport wys na hul kommersiele belange wat op die spel is). My argument is eenvoudig: neem eerder die breere Afrikaanse gemeenskap in ag in julle (Rapport) se bestuurs en dan ook redaksionele beleid, en konsolideer en brei uit hierdie lesersmark. 'n Paar random bruin of swart gasskrywers hier en daar, gaan dit nie doen nie. Rapport word nog steeds beleef as 'n wit agenda gedrewe koerant ( en so word die aanstelling verstaan) en tog, die ironie is Bruinmense wil en lees Afrikaans- ons ma se taal. verder, op die eerste vlak-bloot inhoudelik dus, moet Maas eienaarskap aanvaar vir wat hy skryf. Dus, terwyl hy (en jy) so hoog opgee oor sy vrye denke, ontsnap hy nie sy eie geskiedenis met sy neerhalende, kwetsende interpretasies van die kompleksiteit Bruin identiteitsvorming nie. (Hy en die res is egter heel uitgesort). Hyself wil as 'ligroos Afrikaan of Afrikaner of Afrikaanse' geken word, maar wat hy (miskien) nie besef nie, is dat dit nie gaan oor letterlike pigmentele kleurskakerings nie. 'Bruin' 'swart',is polities en ideologies gelade keuses teenoor 'witheid'. Dit gaan oor mag. So, wanneer mense nogsteeds vanuit hulle masgposisies met hierdie paternalisme en baaskap denke t.o.v. Bruinmenese, op die mou loop, dan verdien hulle die titel 'baas' of dan in die geval van hulle wat nog te jonk is, 'kleinbaas'. Dit is miskien nie die tyd en forum om nou op die kompleksiteit van witheid, in die breë en die intense debatte oor Afrikaner identiteit (of daar 'n 'tipiese Afrikaner' nog bestaan en of dit ooit bestaan het nie) in te gaan nie, maar dit wreek sigself agter hierdie oëskynlike onskuld.

gv said...

Reggie ek het geen bande met Rapport of Naspers (en het ooit gehad nie). Ek vermoed ek sal grootliks met jou argumente oor witheid en mag saamstem as dit in 'n ander konteks gemaak word.
Ek dink nie Maas is 'n groot of 'n vrye denker nie. Hy kon nooit eers my aandag hou nie, en ek stem met niks saam wat hy skryf nie - ook nie oor Bruin mense nie.
Ek sê maar net dat sy skoorsoekery met Bruinmense verstaan moet word in dieselfde lig as sy skoorsoekery met Christene en Afrikaners. Dis wat hy moes doen by Rapport, en dis nie verteenwoordigend van wit paternalisme nie.

As mens hom enigsins lees moet jy hom nie ernstig opneem nie.