Monday, November 12, 2007

Deon Maas waag ook 'n opinie oor bruin mense

Dit is vir my een van die mees fasinerende dimensies van witmense, dat hulle van altyd af 'kenners' was van bruinmense. Die oubaas sou altyd trots noem, 'Nee wat ek ken my mense' of die sendeling-dominee. Die nuuste 'kenner' (en daarom groot vriend van bruin mense) is Deon Maas, wat in sy artikel in die Rapport (Sondag, 11 Nov 2007. p16), geroepe voel om die mantel van 'bevryder van die verwarde bruin mense' op sy skouers te neem. Ek wonder soms of the rede hiervoor nie te vinde is in die argument van Heese in die 80s, dat witmense, veral die Afrikaners (Dis nou Maas-hulle- of hy dit wil erken of nie), in 'n sekere sin, ( ten minste geneties) deel is van hierdie groter 'groep sonder grense'. Die beheptheid van die Afrikaners met 'n aparte identiteit en fisiese skeiding in die vorming van die Afrikaner-dom, is dus goed moontlik te verklaar in die lig van hierdie teorie. Ek is egter lugtig vir essensialistiese gronde vir die definiering van rasidentiteite. Daar is uiteraard ook goeie steun vir die argument dat apartheid bloot 'n vorm van interne kolonialisme is en dat die konstruksie van rasidentiteite, die bestendiging van die kolonialiste se ekonomiese belange gedien het (God in South Africa, A Nolan 1988:70-75). Ras-identiteite word dus sosiaal geskep, genetiese teoriee en geskiedenis, taals religie, ens word ge/misbruik en dan (sodra ons die ideologie glo) begin ons daarin leef- dit word vir ons 'normaal' en deur ons 'normaal-heid' lees ons dan ander, tipeer ons die ander, skep en (mis)vorm ons ander. Dit is wat Maas dan doen. Alhoewel Maas gewoonlik luidrugtig roem op sy vrye denke, en so sy 'bevryding' van Afrikaner-wees, bly hy tog maar bloot 'n kind van sy tyd-'n boerseun. Om egter voor te gee dat jy self los staan en nie vanuit jou ideologiese bril na die 'ander' kyk nie, kleinbaas, is naief of bloot oneerlik en misluidend. Wat jou artikel dus doen, is bloot om ons te help om jou te verstaan in terme van waar jy vandaan kom, van wie hy (nodsteeds) is en wil wees- 'n witmens, gemaklik in sy magtige witheid, wat (weereens) dink hy ken bruinmense en ... op grond daarvan mag praat namens Bruinmense. Jou argumente en pogings tot koherenesie is irrelevant, selfs al sleep jy jou vriendskap met bruin mense en jou stereoptipes in. Terloops dit is so pateties om uit wanhoop jouself te verdedig met die openbaring dat jy 'ook bruin vriende het'.. maar dit net terloops.
Kleinbaas, die toekoms van bruin mense lê nie daarin dat witmense soos jy, help om ons stem duideliker oor te bring nie... gaan eerder terug na jou eie mense en vertel hulle van die impack van slawerny en kolonialisme, vandag nog, op hierdie 'armsalige verwarde groepie... Miskien sou jy ons almal 'n guns gedoen het deur eerder te luister na jou eie raad... aan die begin van die artikel, en bloot vir ons te sê wie jy is ...maar dan, wat ons aanbetref, is jy maar net nog 'n magtige witmens, magtig gemaak deur apartheid, en daarom die sogenaamde kenner van bruinmense.

1 comment:

gv said...

Maar ek wonder of jy insien wat die doel van Maas se aanstelling by Rapport is. Hy gaan elke week 'n groep mense die bliksem in maak.
Dan Christene, of Afrikaners of Bruinmense, of Duitse herdershond liefhebbers of wie ook al.
Want dan skryf hulle kwaai briewe en volgende week koop hulle die koerant om te sien of hul briewe geplaas is. Hy doen presies wat David Bullard by die Sunday Times doen.

Maar wat my van Maas pla is dat niks van sy persona of sy tipe skoorskrywery oorspronklik is nie. Sy persona is byvoorbeeld gebasseer op verskye Engelse celebrities.