Thursday, November 15, 2007

Afrikaner Bond vry na Bruinmense

Vanoggend het Freek, by Gesels Saam op RSG met die Afrikaner Bond ( vroeere Afrikaner Broederbond) se leiers gepraat. Alhoewel Jan Bosman (Besturende Direkteur) ook daar was, het Prof Pièrre Theron die voorsitter van die Direksie meestal gepraat. Die AB is nou besig om hulself the posisioneer as 'n oop organisasie, wat die belange van alle Afrikaansprekendes bevorder (ongeag kleur or geslag) Dit was egter interesant hoe negatief die (meestal wit) inbellers reageer op die prof en die nuwe AB. Baie het verwys na die 'Broederbond' se rol in die verlede, maar ook die feit dat, soos een inbeller dit stel, hulle ten diepste 'n jakkals in skaapsklere is- bedoelende dat die etos en gerigtheid van die verlede (in BroederBond klere) dieselfde is. Of dit wel so is, is moeilik aan te toon in terme van spesifieke gevalle, terwyl die klandestine en blatant rassistiese tendense (ten minste in die onderhoud) baie versag is-die broeders laat ook nou susters toe. Die AB beskou voorts hulself as 'n organisasie met bronne wat vir die hele Afrikaanse gemeenskap beskikbaar moet wees. Wat egter gemis word in die betoog van die professor, is die fundamentele kwessie van restitusie (of te wel regstellende aksie, in 'n breer sin). Die bronne waarop hy aanspraak maak, is bekom in terme van die logika van die apartheid/ koloniale sisteem, waarvolgens die bronne van die land, sistematies geplaas is in die hande van die witmense (toegegee, nie net Afrikaners nie). Dit is ten diepste wat ten grondslag lê van die Afrikaner Bond se magsposisie, vandag en wat hulle dan in die posisie stel om vir Bruinmense, vanuit hul kantore en die mediatoegang te nooi om by hulle te kom aanklop vir 'toelating' en 'hulp'. In die opsig het die AB nie geskuif nie en is hulle nogsteeds knus toegewikkel in hul ekonomiese mag. Die gesprek moet eerder plaasvind vanuit die vertrekpunt dat Afrikaanses... deel is van die breëre Suider Afrikaanse dinamiek, wat gekrenk is deur kolonialisme en van waaruit heling en restitusie moet plaasvind... dit is 'n gesonde basis vir 'n breere afrikaanse 'ons'.

3 comments:

Eksoekwerk asb mybaas said...

Dit is gepas vir vandag se politieke situasie en vat die beeld van apartheid weg en ook die druk van die regeering.Dit is nie n slegte plan as jy geen ander keuse het nie.Maar gaan hulle werklik in daad oor gaan en vir alle kleurling kinders kos en kleure koop.Miskien nie.

Reggie Nel said...

Ek is redelik skepties, tog dink ek dat gespreksvoering belangrik is ten einde mekaar te vind binne ons komplekse post-colonial situasie. Uiteraard is die vraag of Bruinmense werklik verwag van die AB om kos en klere te koop- ek is nie op daai wa nie- ons sal ons gemeenskaps initiatiewe op in ons communities self moet ontwikkel, en in terme van Steve Biko se 'self-pride' as gelykes ons eie stories vertel ( uit ons eie putte drink) en onsself handhaaf.

Reggie Nel said...

eksoek... jy het 'n interresante nickname,*lol* waar kom dit vandaan ?