Thursday, August 16, 2007

Nog altyd hier gewees-H Giliomee

Herman Giliomee se boek, oor die die rol en plek van die bruin gemeenskap in Stellenbosch, het ek met groot genot gelees. Ja, hoe kan hy as a wit man, skryf oor ons bruin mense, sou baie kon vra. Ek sal maar eerder wil laat iemand met meer gesag praat. Luister wat sê Prof Allan Boesak hier in Die Vrye Afrikaan en maak jou eie mind op.

No comments: