Monday, February 26, 2007

Wanneer.......deur Anthony Phillip Williams .... Johannesburg

Wanneer?

Wanneer sal ons son dan skyn?

Wanneer sal ons pyn dan kwyn?

Wanneer sal ons geld verskyn?

Wanneer sal ons kind kan speel?

Wanneer kom ons grond dan deur?

Wanneer kom ons taal dan weer?

Wanneer sal swart bemagtiging ons pad kom?

Wanneer sal die bank ons n persentasie gee in n groot 'Deal'?

Wanneer sal die toeriste na ons 'township' kom?

Wanneer, ja wanneer sal ons kleur ons help?

Wanneer sal my kroes kop my red?

Wanneer sal my ouma in Soweto my roep?

Wanneer sal my oupa in Engeland my weer Colanise?

Wanneer sal ons San en Khoi ouers weer skiet?

Wanneer gaan die duiwel ons los?

Wanneer sal ons ekonomies vry kan wees?

Wanneer gaan die meneer ons leer?

Wanneer staan ons op ons kop?

Wanneer staan ons weer op?

Wanneer kom oom Basie en aunt Amie my soek?

Wanneer kom oupa Doenkie en oupa Dan my haal?

Wanneer kom Zombie uit haar elende uit?

Wanneer kom die 'Kaas' en Bulte weer uit?

Wanneer kom Ignatius en Jesse terug?

Wanneer steek die Comrades uit?

Wanneer steek die UDF weer uit?

Wanneer sal ons die Freedom Charter kan 'Trust'?

Wanneer praat ou Boesak weer?

Wanneer swem ou Hendriks weer?

Wanneer breek ou Khoisan X deur?

Wanneer spy Patricia weer?

Wanneer kom die Klopse weer?

Wanneer sing die Ghoema weer?

Wanneer kom ons Culture weer?

Wanneer, wanneer, wanneer?

.....deur Anthony Phillip Williams .... Johannesburg

No comments: