Tuesday, February 20, 2007

Ek is .... Llewellyn LM MacMaster

Ek is...

Ek is van Afrika,
Sonder twyfel, onmiskenbaar -
Al sê wie ook wat!
Die wat dit probeer ontken
Stry teen hulself, tevergeefs.

Ek is Khoi-San, Bruin, Kleurling,
Maak nie meer saak wat jy my noem.
Feit van die saak is, ek is hier
Suid-Afrikaner, Afrikaan,
Deel van hierdie land, hierdie kontinent,

Was nog altyd hier -
Al sê wie ook wat!

Ek is
Trots op wie ek is
My geskiedenis, my tradisie,
my kultuur, my geloof
Het dit, gebore met dit -
Al sê wie ook wat!
Hou maar op om te konfereer
Te sukkel om my te definieer.

Ek is
Outentiek, genuine
Proudly South African
No strings attached
What you see is what you get
No pretence, no disguise

Ek is
Moeg van politieke speelbal wees

Ek is
Niemand se ding, se objek, se verbruikersartikel
Kry dit nou in jou kop
Jy kan my nie eers omkoop met 'n dop!
Hou op my te objektiveer
Te marginaliseer
Te generaliseer
Te reduseer
Dit maak diep seer

Ek is
Van die suidpunt van Afrika
Hier gebore, hier getoë
Ek ken geen ander tuiste
Ek weier om te emigreer
Hier sal ek lewe, hier sal ek sterwe
Uit die grond tot die grond -
Al sê wie ook wat!

Begeleidende brief
Ek het hierdie gediggie net na die laaste plaaslike verkiesing geskryf. Die debat in die Wes-Kaap voor en na die verkiesing het (weereens) oor die Bruinmense gegaan. Daar is ook duidelik 'n oplewing in die debat die afgelope klompie weke.

Enkele opmerkings:
* Niemand mag eintlik twyfel oor die feit dat die Bruinmense of Kleurlinge 'n spesifieke groep is nie. Ekself, saam met vele ander, het vir baie jare onsself gesien as Swart, of, as dit dan moes, as "sogenaamde Kleurlinge". Die politieke realitiet vandag is dat ons gesien word as Bruin of Kleurling. Hieroor wil ek nie nog energie mors nie.
* Ons moet erkenning gee aan die diverse samestelling van hierdie groep. Daar is pogings om byvoorbeeld die Khoi-San tradisie en kulturele wortels te herbevestig - dit moet respekteer word. Daar is egter ook vele van ons wat nie noodwendig so sterk hieroor voel nie - ook dit moet respekteer word.
* Ek wil eerder graag my energie bestee aan spesifieke issues wat my mense raak en na aan die hart lê - as leier binne hierdie gemeenskap help om negatiwiteit, 'resignasie' en selfs self-bejammering te verdryf en te vervang met 'n gevoel van trots Suid-Afrikaans, trots Afrikaan. Om in die woorde van die African-American pastorale teoloog, Edward Wimberly, 'to edit or re-author the negative internalized stories and identities."
* Dit gaan beslis vir my nie om 'n soort van neo-Apartheid of separatisme, of "Kleurling-Weerstandsbeweging" nie. Die groter prentjie van 'n nie-rassige en nie-seksistiese demokratiese Suid-Afrika bly steeds die fokus - en die stryd. Dit beteken dat ons spesifiek moet meewerk aan die oorsteek van grense en die afbreek van skeidsmure.
* Ek erken dat ons almal slagoffers van Apartheid is. Ek glo dat enige persoon of groep wat dit probeer ontken, nie eerlik is nie, en dus nie instrumenteel is of kan wees in die bou van die ware nuwe Suid-Afrika nie. Net soos daar rassisme onder Bruinmense is, is daar rassisme onder die ander bevolkingsgroepe. Dis mos nou maar eenmaal lekkerder om die splinter in die ander se oog raak te sien.
* Laat ons altyd onthou dat ons nie net "teen" Apartheid, ongeregtigheid, ongelykheid, politieke en ekonomiese uitbuiting, ens. baklei het nie, maar ook "vir" bepaalde dinge soos nie-rassigheid, nie-seksisme, demokrasie, gelykheid, gelykberegtiging, menswaardigheid, ens.

Llewellyn LM MacMaster
BELLVILLE

2 comments:

Reggie said...

Ek hou van hierdie gedig, want dit artikuleer so skerp die gevoel wat in mens leef.

Urshula said...

Ek stem heelhartig saam. Ek sien ons almal met ons wonderlike diversiteit as een in God se liggaam, want Hy sien ons almal as Sy kinders. Ja, ek is trots Suid-Afrikaan en kleurling as ek dan nou so genoem moet word. Maar ek is die trotste om God se kind genoem te word ongeag hoe ek lyk. Wens soms ons kon almal deur kinders se oe na mekaar kyk... God seen...